Hva er aktive terrengsykkelklubber opptatt av?

Hva er aktive terrengsykkelklubber opptatt av?

Posted by Tord Bern Hansen, Kategori: Sykkel, Sykkelpolitikk, Stikkord:

Som nyvalgt medlem i forbundsstyret er jeg opptatt av å lytte til hva klubbene og syklistene er opptatt av.

Mange norske klubber med terrengsyklister benytter påsken til å ha samling i Slettestrand i Danmark. Søndag i palmehelgen arrangeres Påskeløbet som er sesongåpning for mange av de aktive syklistene. Siden flere klubber med foreldre og ledere var tilstede, benyttet jeg som styremedlem anledningen til å ha en times samling hvor ordet var fritt og klubbene kunne ta opp det de var opptatt av i terrengsykkelsporten. Omkring 30 tillitsvalgte fra klubbene og foreldre stilte opp. Min rolle var å lytte og notere innspill. Det kom flere gode innspill som jeg bringer med meg videre inn i styrearbeidet og til grenutvalg terreng.

Nedenfor følger en oppsummering av innspillene som kom. Påstander og tall er ikke faktasjekket.

1.     Viktig at utøverne blir sett og tatt ut til ritt

Ungdom 15 og eldre trenger å bli sett av forbundet/landslag og eventuelt regionlag i mye større utstrekning enn i dag. I forhold til antall utøvere, er det svært få som har et tilbud utover det klubbene tilbyr. Nåløyet for å komme på landslaget er trangt.

Forslagene fra salen var å gjennomføre reiser til ritt i regi av eller med kompetanse fra forbundet. Turene må gjerne ha egenandeler som finansierer gjennomføringen. Mange bruker allerede mye på sporten, og det er det å bli sett og gitt oppmerksomhet som er viktig, samt å oppleve at det er flere trinn mellom klubb og landslag.

Forbundet stiller med ressurser slik som det å bestille hotell, velge ritt, tid, opplegg osv. slik det gjøres det i alpint/langrenn.

2.   Felles samlinger i regi av forbund og regioner

Det kom opp forslag om samlinger 4 ganger i året for hele landet for junior, U23 og elite. Gjerne et par samlinger for 15-16 åringene i året også (viktig at disse også blir sett).

Langrenn har omkring 1000 juniorer, derfor er arrangement av samlinger fordelt ned til regioner og kretser.

Vi har kanskje 60 aktive juniorer totalt. Det bør gjennomføres samlinger i regi av forbundet for de 10-20 beste. Det bør være noe å strekke seg etter. Andre peker på at det er håndterbart for forbundet å arrangere uten å skulle fordele ut på regioner (ta med alle). Se på langrenn og alpint for innhold og opplegg, trenger ikke finne opp hjulet på nytt. Det er ikke dyrere å legge til rett for 60 enn 15. Det var gjennomgående forståelse/aksept for egenandeler.

I Danmark har de to samlinger i året med de beste rytterne. De er sammen over flere dager og landslagstreneren følger med dem og følger dem opp. Dette er riktignok en ganske liten gruppe (bare junior og eldre sannsynligvis).

Det er mest inspirerende om det slike samlinger i regi av forbundet.

Regionene kan kanskje ta seg av 13-16 åringene, men jobbe på tvers av flere regioner. Klubber kan bidra med trenere og annen hjelp. Leie inn trener på time basis og ta egenandeler. Noen mener at forbundet må ta seg av 15-16 åringene og ikke regionene.

Innspill på å tenke regionlag allerede fra 13 års alderen slik at man kan peke ut mulighetene for ungdommene slik at de ser hvilken vei som finnes videre (Kommentar: viktig å ikke love gull og grønne skoger slik at talenter velger sykkel fremfor en like interessant karriere på ski - og så flopper vi på tilbudssiden! Dernest: tenke på å kunne peke ut mulighetene for de som ikke tenker konkurranseveien

3.   Regioner

Det er store forskjeller på regionene i hvilke midler de har tilgjengelig. Hvilken rolle regionene tar er veldig forskjellig. Forbundet må stille tydeligere krav til hva som er regionens oppgaver og hva de skal holde taket i.

Regionen kan bidra med kompetanse som støtte til klubber.

Forslag om at regioner må rapportere til forbundet om hva de gjør for terreng og alle andre grener.

4.   Løypene

Løypene er for tøffe for de unge. Hvem er det som kontrollerer dette? Tendens til at det blir for tøft for de yngste. Ble nevnt at det er stor spredning på nivå og tøffhet i 13-16 årsklassen.

Dersom løypen er tøff, må det stilles krav til at det er B-spor som er lettere og ikke tar mer enn 1-3 sek. lengere tid.

5.   Jenter

En klubb forteller at jentene der synes det er gøy å være på trening, men mistet lysten på NC etter for tøff løype i 2017. Noe diskusjon rundt om jentene skal ha like løyper/momenter som gutta.

Trekke mødre inn i sporten, det er bra for å få barna inn i sporten, og få dem til å fortsette lengre ifølge forskning. Det betyr fokus også på masters, tilpasse med enklere løyper. Bra for inntekter.

6.   Synlighet og sponsorer

Med tanke på viktigheten av arena sett i sammenheng med sponsorer. Vi kan ikke gjemme oss bort i skogen. Må lage arenaer inne i småbyer og bli synlige. A la rulleski renn i byen som inspirasjon. (F.eks som City Mountainbike gjør)

Flere klubber er opptatt av at forbundet bidrar med kostnad til for eksempel tidtaking for å hjelpe til med å få økonomi i det. Videre å slippe ekstra UCI kostnader. Det er forbundet/alle i landet og ikke den enkelte klubb som nyter godt av at et ritt har UCI status.

You tube Kanal for å vise frem aktivitet konkurranse mellom klubber. Sånn mekker du sykkel etc. Her finner du om terrengsykling.

 

Del innlegget