Omtale av sykkeldeler som er helt i toppen av sin klasse når det gjelder ytelse og vekt. Å anskaffe delene som omtales i dette hjørnet kan ikke alltid forsvares rasjonelt ut fra et økonomisk og naturvitenskapelig perspektiv, men vi kan ikke se bort fra at det psykiske aspektet har betydning på ritt og trening. I tillegg kan et mulig delebytte kanskje forsvares ut fra et argument om at det er brukskunst.