Får du mer trøkk av boost?

Får du mer trøkk av boost?

Posted by Tord Bern Hansen, Kategori: Sykkel, Tips, Stikkord: ,

Boost er den nye navstandarden som i stor grad har overtatt på terrengsykler i løpet av 2017 etter å ha kommet snikende fra 2015. For de fleste betyr det kun litt stivere hjul, og det er ikke noe å bekymre seg for. For de som har flere hjulsett eller sykler, eller ønsker å kjøpe et nytt hjulsett, har det stor betydning da vanlig navstandard og boost ikke går om hverandre. Sykkel med boost gaffel krever boost nav, og sykkel med boost bakramme krever boost nav bak – så enkelt og så kjipt.

Foran betyr boost at fornavet har blitt 10 mm bredere, 110 mm istedenfor 100 mm, og har 15 mm aksling. Siden det da blir lengre mellom der eikene festes inn (flangene), blir eikevinkelen slakkere, og du får et stivere hjul. Dette ble aktuelt siden hjulstørrelsen har gått opp fra 26 til 29 tommer. Bak har navbredden økt fra 142 til 148 mm, og akslingen er 12 mm. Bak blir også hjulet stivere. I tillegg flyttes kjedelinjen 3 mm lenger bort fra senter av navet. Det gir nok klaring for 27 pluss dekk. Du kan fortsatt bruke de samme bremseskivene og kassettene med boost nav.

Har du et godt hjulsett med vanlig navbredde og 15 mm aksling foran og 12 mm aksling bak, kan det være mulig å bygge om til boost standard. Wolftooth components har laget et ombygningssett de kaller boostinator. Det fungerer for blant annet utvalgte DT og Hope nav.

Del innlegget