Sykkelsporten har gode forutsetninger for å lykkes

Sykkelsporten har gode forutsetninger for å lykkes

Posted by Tord Bern Hansen, Kategori: Sykkelpolitikk,

Et godt og konstruktivt sykkel-Ting ble avsluttet med et spennende valg av nytt styre, komiteer og grenutvalg 8. mars.

Det var hyggelig å oppleve at stemningen og kommentarene på Tinget var mer konstruktive og vennlige enn for to år siden. Det er tegn på et bedre samarbeidsklima, noe som gir et godt grunnlag for videre utvikling. Uenighet i enkelte saker er det fortsatt og det er bare sunt, men at det i dag eksisterer steile gjennomgående fronter i sykkel-Norge, opplever jeg i stor grad som et medieskapt bilde for å skape oppmerksomhet om egne artikler.

Det er godt å se at store deler av styret med blant annet leder Jan-Oddvar Sørnes og nestleder Dag Schartum Hansen fortsetter. Fra et terrengsykkelperspektiv er det bra at Knut Glad fortsetter og at Haakon Faanes med mange år bak seg i sporten kommer inn. Marit Sveen er ei uredd jente som tørr å si hva hun mener på en god måte, og vil være en fin ungdomsrepresentant for alle de yngre og aktive syklistene.

At representantene i grenutvalg terreng med Ole Kristian Rudland (Kvam), Erik Sæther (Trondheim), Lena Øverbye (Romeriksåsen), Kent Siggerud (Soon), Ingrid Sofie Bøe-Jacobsen (Halden) fortsetter, gir kontinuitet og bra grunnlag for nye steg.

Selv har jeg satt pris på de to siste årene i forbundsstyret. Det har vært lærerikt og givende. Etter VM i Bergen var den økonomiske situasjonen for forbundet svært krevende med stor sannsynlighet for akutt likviditetskrise, og det var sterke meninger i sykkel-Norge om veien videre. Det å få til en sunn økonomisk drift, gjøre tøffe prioriteringer og peke ut kursen videre har vært givende. Jeg opplever at skuta er på rett kurs og har fått god styrefart.

I grenutvalg terreng synes jeg at vi sammen har fått til mye bra de siste årene. Vi har sannsynligvis Nordens beste cup med solide UCI ritt, vi har utviklet øvelsesprogrammet med kortbane og det blir NM fra 2020. Spørreundersøkelser blant rytterne, arrangørseminarer og lydhøre og dyktige arrangører har utviklet arrangementene videre. Vi har også fått til en bedre nordisk koordinering av de internasjonale rittene.

Før 2019 sesongen fikk vi også enda tydeligere uttakskriterier for landslagsrepresentasjon. Det har skapt mer forutsigbarhet, men skuffelsen for de som ikke når helt opp, blir aldri borte. Vi fikk også blåst liv i trenerseminar for å øke kompetansen blant de trenerne vi har. Trenerkompetansen og -kapasiteten er kanskje et av de viktigste områdene å arbeide videre med sammen med tilrettelegging for de nest beste.

Større likebehandling av gutter og jenter i konkurransetid og løypevalg har vi fått til i både rundbane og maraton, og det har blitt enklere for UCI ryttere å delta i turritt.

Gjennom minimumsvekt på sykler i aldersbestemte klasser, håper vi også at vi har tatt et godt skritt i retning av mindre utstyrspress og likere konkurransevilkår.

Takk til alle dere som engasjerer dere i tillitsverv på klubb, region og forbundsnivå for sykkelsporten. Dere gjør en viktig jobb for fellesskapet.

Del innlegget