Gradering av stiturer

Posted by Tord Bern Hansen, Kategori: Sykkelturer, Stikkord:

Vi graderer stiturene i 4 nivåer. Graderingen er angitt for retningen ruten er beskrevet i. Forholdsvis enkle stier nedover kan være vriene oppover.

  • Grønn: Lettsyklet flytsti. Jevnt underlag, for eksempel kjerrevei nesten uten stein og stier med lite røtter og steiner. Voksne nybegynnere klarer å sykle disse stiene, og må sjelden stoppe. Det vil også en 10-åring som har drevet en del med terrengsykling gjøre. Eksempel er kort stirunde i Nissan cup løypa på Langsetløkka (Oslo) eller de siste slake stigningene opp til Reinsfjell og Hitfjell fra Pellestova siden (Lillehammer).
  • Blå: Middels sti. Litt ujevnt underlag og noen røtter og kneiker. E6-stien over Høgåsen til Ullevålseter (Oslo) er i hovedsak blå med noen små røde partier. Andre eksempler er stiene i "Lunkemassivet" på Nordseter (Lillehammer). Disse har også noen innslag av rødt. 11-12 åringer som har syklet en del på terrengsykkel mestrer disse stiene.
  • Rød: Utfordrende sti. En del røtter og stein. Ofte retningsforandringer. Flere små crux. Eksempel er stien til Barlindåsen fra Sandermosen (Oslo) og ned igjen mot nord (Snippen) og over Slåseterfjell til/fra Neveltoppen (Lillehammer). 13-14 åringer som sykler en del i terrenget mestrer store deler av en rød sti.
  • Svart: Vanskelig sti. Passer for eksperter med svært god kontroll på sykkelen. En del av stien fra Ullevålseter til Lynhytta (Oslo) passer til denne kategorien.
Del innlegget